Goltens ble etablert av Sigurd Golten i New York i 1940 for å møte en økende etterspørsel etter dieselmotorreparasjoner og reservedeler. Vi ble raskt en ledende påplassmaskinerings- og motorreparasjonsspesialist, en posisjon vi har beholdt i over 70 år. For å kunne hjelpe kunden der de var, utvidet Golten bedriftens tjenester til et globalt nivå for å muliggjøre levering av tjenester til enda flere. Slagordet lød: «Around the clock, around the world».


Sigurd Golten

Sigurd Golten var født og oppvokst på øya Golta vest i Norge 3. juni 1908. Golten hadde tre mulige karrierevalg i livet, og det stod mellom å bli potetbonde, fisker eller sjømann. I en alder av 14 dro han til sjøs, og 18 år senere i 1940, dannet han sitt første marineverksted i Brooklyn, New York. 

Golten fikk en god start med mye arbeid knyttet til krigsinnsatsen i årene som fulgte, og utvidet etter hvert sin bedrift. Etter at andre verdenskrig tok slutt, reiste Sigurd Golten til Oslo i Norge for å etablere «Atlantic Diesel» sammen med sine brødre Konrad og Knut. Mens brødrene i den norske hovedstaden videreutviklet Atlantic Diesel, som senere ble det europeiske knutepunktet for bedriften kjent som Goltens Oslo, dro Sigurd Golten tilbake til New York.

Oslo var bare starten på utvidelsen og Sigurd Goltens visjon om en verdensomspennende organisasjon og nettverk. Etter hans død i 1986, har Goltens ingeniører kontinuerlig videreutviklet avanserte verktøy og prosesser. Dette for å øke presisjon og hastighet av reparasjoner, samt å kunne møte kunden der de er. 


I dag opererer Goltens i 20 land verden over med ca. 1200 ansatte. Vi er en anerkjent ledende leverandør av spesialiserte reparasjoner, vedlikehold og overhalingstjenester. Goltens ledelse, ingeniører og teknikere har en sterk følelse av engasjement, og er stolte av å være en del av et selskap som sikrer førsteklasses kvalitet, ledende teknologi og høyt spesialisert kompetanse. Oppbyggingen av et troverdig varemerke skjer ikke over natten. Det tar flere år med hardt arbeid, pålitelig service og solid omdømme. Dette har Goltens klart.