Produkter foretrukket både på sjø og land 

NK er en velrenommert tysk produsent, kjent for sine høytrykkskompressorer til forbrukere som er avhengig av produkter med lang levetid og sikker funksjonalitet. NK's høytrykks kompressorer er kjent for kombinasjon mellom høyt trykk og stor luftmengde. De leveres i ulike størrelser tilpasset kundens behov. Luft / vannkjølt fra 1-3 trinns kompressorer opp til 60 Bar. Komplette løsninger for start og arbeidsluft. Kompressorer, beholdere, ventiler ol leveres til militært og sivilt bruk. NK's produkter benyttes på offshore rigger, skip, jernbane og industri hvor høye krav til kvalitet, virkningsgrad og levetid er viktig.