Komplett vannbehandlingsprogram

Vann og avløpsrenseanlegg for skip og offshore.

Lensevann-splitting og -filtrering

·         For vanskelige lensevannskomposisjoner

·         Unngår driftsproblemer I nedstrøms oljeholdig vannseparator

·         Emulsion splitting og partikkelfjerning I tre påfølgende trinn

·         Sparer forbruk

Biologisk rensing av avløpsvann

·         Gode avløpsresultater og prosesstabilitet

·         Egnet til å behandle svart og grått vann eller svart og kun svart vann

·         Leveres som “plug and play” enhet

Aktuelt for gravitasjon og vakuum kloakk drenering 

Oljevannseparator

·         Overholde 5 ppm standard

·         Suge eller trykk typen

·         Lett å håndtere av mannskap

·         Er godkjent I henhold til to IMO Resolution MEPC 107(49) by USCG, SBG, MED, MRS, CCS

Standardiserte eller skreddersydde