Hvert år er over 3000 kunder - inkludert rederier, verft, industrianlegg og kraftverk - avhengige av Goltens organisering, planlegging og utførelse av kritiske motorvedlikehold og reparasjoner. I september 2017 trådte IMO-vedtaket (International Maritime Organization) om installasjon av ballastrenseanlegg, i kraft. Dette vedtaket gjør at rederier over hele verden står overfor oppgaven med å få ettermontert utstyr i sine fartøy i samsvar med denne lovgivningen.

Vi i Goltens Oslo er stolte av vår avdeling Green Technologies, og den kompetansen vi besitter her. Vi har gjennomført godt over 350 prosjekter for å hjelpe skipseiere med å oppnå samsvar med IMO-vedtaket. Goltens Green Technologies har en prosess som gjør det mulig for skipseiere å trygt få evaluert, designet og installert de mest hensiktsmessige løsningene. På denne måten kan skipseiere gjennomføre nødvendige endringer for å følge disse miljøbestemmelsene, med minimal stans og unødvendig tap i driften.

Goltens Green Technologies har en velprøvd prosess der det brukes 3D-scanning og 3D CAD-modellering. Dette er med på å spare tid og holde mulighetene åpne, før endelige beslutninger fattes. Det muliggjør også realistiske kostnadsberegninger, som igjen gir økt tillit til investeringsbeslutningen, uten det umiddelbare behovet for å kjøpe systemet.

Vi starter våre prosjekter med å reise ut til skipet, hvor vi om bord utfører 3D-scanning og kartlegging av dagens situasjon. På grunnlag av innsamlede data kan vi utarbeide et tegningsforslag med 3D-modeller av ballastrenseanlegget visualisert i skipet. Når kunden har godkjent forslaget, utarbeides dokumentasjon for produksjon, installasjon og klassegodkjenning. Basert på den godkjente dokumentasjonen kan vi i neste omgang produsere ferdige rørpakker og materiell som trengs til installasjonen. Vi har egne team som reiser rundt og installerer eller leder arbeidet for å få anlegget på plass. Gjennom gode metoder og rutiner gir vi deg en kvalitetssikker prosess, fra start til slutt, ved installasjon av ditt ballastrenseanlegg. 

Vi er den ideelle partneren for globale skipsoperatører. Prosjekter kan planlegges og koordineres der du er, og ferdigstilles av Goltens eksperter på en effektiv og godt planlagt måte.