Serviceintervaller og levetid på roterende maskineri er blant annet avhengig av at utstyret er montert korrekt i forhold til hverandre med hensyn på oppretting. Goltens Oslo har topp moderne laserutstyr og operatører med god kompetanse til å utføre slike opprettingsjobber.

Som eksempel på slike jobber kan vi nevne: oppretting mellom motor og generator, motor og gir, propellakslinger, pumper etc.