Goltens er en løsningsorientert leverandør av avanserte mobile maskineringstjenester. Vårt mål er å minimere tap ved unødvendig driftsstans for kunden. Ved å utføre mobil maskinering vil man kunne realisere enorme besparelser ved å eliminere kostnader og ekstra «nedetid» i forbindelse med demontering og fjerning, logistikk, transport og reinstallering av maskiner eller utstyr.

Goltens tok patent på mobilt verktøy for maskinering av veivaksler på motorer uten demontering i forkant i 1957. Siden den gang har vi maskinert mer enn 50.000 aksler uten at akslene måtte tas ut av maskinen. Arbeidet vi utfører er planfresing av maskinfundamenter og kranpidestaller, fundamenter, turbinhus til vannkraft og rørflenser. Goltens spesialitet er også å slipe/maskinere veivaksler ute hos kunden (In-Situ). Her har vi utstyr som er tilpasset de fleste motorer, og kan rykke ut på kort varsel for å utføre maskinering på stedet.